Home

OB tillägg Kommunal 2022

Med obekväm arbetstid menas arbetstid vid till exempel kvällar, nätter och helger. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. Det är kollektivavtalet som visar vilken tid som räknas som obekväm samt vilken ersättning du får. Ersättningen varierar mellan kollektivavtalen, men Kommunal strävar hela tiden efter att förhandla. Högst ob har anställda i kommuner och regioner som jobbar natten mot långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk. Jobb i påsk ger en extraslant i lönekuvertet. Här ger vi dig alla siffror om vilken ob-ersättning som gäller under påskhelgen Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en lördag klockan 10.00 -16.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir: 6 timmar x 30 000 kronor/300 = 600 kronor Lön och ersättning. Har jag rätt lön? Hur mycket ska jag ha i ob-ersättning? Hur vet jag vilken lön jag kan begära då jag söker nytt jobb? När har jag rätt till övertidsersättning? Vad menas med fyllnadslön? Vad räknas som storhelg? Vad är en lönerörelse? Vad är ett lönebesked

Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid - storhelgstillägg. Dessa dagar räknas som storhelg: • Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar. • Julafton, juldag och annandag jul Alla OB ersättningar bygger på divisorer. OB-taket är 20 918 kr. När: Från kl 18.00 på skärtorsdagen till kl 00.00 dagen efter annandag påsk. Ersättning/timme: Månadslön/200. Fremia Hälsa, vård och övrig omsorg (fd KFO) När: Från kl 18.00 på skärtorsdagen till 07.00 dagen efter annandag påsk. Ersättning/timme: 105,79 k Kl. 00 - 18 OB-tillägg B, 55,30 kr/timme : Kl. 18 - 22 OB-tillägg A, 108,20 kr/timme . Kl. 22 - natt mot helgdag höjs O24 OB-tillägg A förhöjd, 129,90 kr/timme . Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton jämställ Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet gäller från den 1 november 2020 och innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Vision; Akademikerförbundet SSR; Ledarna; Teaterförbundet; OFR:s förbundsområde läkare (Sveriges läkarförbund) Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd; Allmänna bestämmelser 20 i lydelse från och med 2020-11-01 (PDF) Nu gällande avtal med

Hur mycket ska jag ha i ob-ersättning? Kommuna

wOb-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller: måndag-fredag klockan 17:30-06:00. Lördagar efter klockan 12:00 söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar. OBS! Ob-ersättning och övertidsersättning kan ej utgå samtidigt. 2017-07-01-2018-06-30 2018-07-01-2019-06-30 2019-07-01-2020-05-31 Tillägg för startande häst 293 kr 298 kr 303 k Tillägget blir cirka 600 kronor om vårdpersonalen jobbar två helger - ena helgen fredag, lördag och söndag och den andra lördag och söndag

Så blir ditt ob-tillägg i påsk - Kommunalarbetare

 1. Söndag 7/6 Kl. 00 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag. Jul - och nyårsafton jämställs med helgdag. Måndag 8/6 Kl. 00 - 07 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 07.0
 2. Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension
 3. OB tillägget höjs med 2,0% fr om 1 januari 2018 samt 2,5 % fr om 1 januari 2019 och 2,5% fr om 1 januari 2020. Ersättning för beredskap per timme, inklusive semesterlön: T om 2017-12-3
 4. Så här ser ob-ersättningen ut i några av Kommunals avtal: Kommun- och landstingsanställda (SKL) • 53 kr/timme från fredag 19.00 till valborgsmässoafton 24.00 (Alltså OB-tillägg B) med undantag för natt-OB från 22.00 till 06.00
 5. Belopp från och med 2019-04-01. Vardag/kväll får du när du arbetar måndag till torsdagskvällar mellan klockan 19.00 - 22.00. Ersättningen är 22,40 kr per timme. Vardag/natt får du när du arbetar måndag till torsdagsnätter mellan klockan 22.00 - 06.00. Ersättningen är 47,40 kr per timme. Veckoslut får du vid vanliga helger
 6. Löneräknare för SKR/Sobona kollektivavtal med Kommunal (PAN 20 personlig assistent) kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid stöds delvis. Kollektivavtalet har inte mertid eller . Skatt, semester och sjuklön stöds inte än. KFS och Pacta har slagits ihop till - Sobona

Kollektivavtalet gäller från den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019. Avtalet i korthet lönehöjningar Det nya avtalet innebär att lönerna höjs med 6,5 procent, det innebär en höjning på cirka 567 kr/mån fr om 1 juli 2017. 552 kr/mån fr om 1 juli 2018 och 585 kr/mån fr om 1 juli 2019 OB-ersättningarna höjs med 2,2 %, samtidigt som grundförutsättningarna för att få OB är oförändrade. Detta gäller redan från 2016-12-01. De nya OB-ersättningarna ser ut så här: OB-tilläggstid A 101,50 kronor Under tid från kl. 22.00-06.00 natt mot helgdag höjs OB-tillägg A till 121,80 kronor. OB-tilläggstid B 51,90 krono OB-taket för Kommunal höjs: per den 1 oktober 2017 till 20 047 kronor, per den 1 oktober 2018 till 20 488 kronor, per den 1 oktober 2019 med 2,1 procent under förutsättning att arbetsgruppen, som ser över OB-ersättningen, inte överenskommer om annat OB-ersättning, Tuesday, vecka 16, för personliga assistenter. Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning! OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger Så blir ditt ob-tillägg i pingst. Jobb i pingst ger en extraslant i lönekuvertet. Elin Steen. Christina Swahn. Publicerad. 5 juni, 2019. Se visualiseringen på CodePen. Ovan ser du ob-ersättningen i några olika branscher och avtal. Jobbar du på ett företag som saknar kollektivavtal har du inte automatiskt rätt till ob-tillägg,.

Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Unione

Lön och ersättning Kommuna

Så blir ditt ob-tillägg i nyår. Jobb i nyårshelgen kan bli mer lönsamt än julhelgen. Vid tolvslaget ökar ob-tilläggen i några avtal. KA ger dig alla siffror om vilken ob-ersättning som gäller i nyårshelgen. Elin Steen. Kommunal behövs i fajten mot marknadshyror Högst ob-tillägg har anställda inom kommun och landsting som arbetar natten mot midsommarafton. Lägst ob har hästskötare hos trav- och galopptränare. Så här ser ob-ersättningen ut i midsommar i några olika branscher: Fotnot: Kommunal har ett 60-tal avtal 6 § 3 Allmänna bestämmelser Mom 1 Anställda ska gemensamt verka för ett gott förhållande inom företaget. Mom 2 Arbetare har att utföra de arbetsuppgifter, som är förenade med anställningen

Vad räknas som storhelg? Kommuna

Personlig assistent lön, 2021-04, Kollektivavtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO . Assistanskolls löneräknare för KFO:s kollektivavtal med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna) Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till OB-ersättning. Istället är det arbetsgivaren och den anställde som får komma överens om att OB-ersättning ska betalas. Kollektivavtalet styr. Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken OB-ersättning som ska gälla OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita.Tänk på att det finns fler avtal utöver de här För arbete under helger och veckoslut utgår tillägg utöver vad som anges under A enligt följande: från kl. 22.30 dag före lördag och helgdag till kl. 22.30 på söndag och helgdag eller där flera sådana följer på varandra kl. 22.30 den sista av dem 7 040 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2017, 7 174 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2018 och 7 317 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2019

OB-tillägg. Tillägg fr o m A (vardag 18-06) B1 (helgdag 06-18) B2 (helgnatt 18-06) Tillägg fr o m Per timme; 1/06 2019: 2,10 kr: 1/06 2018: 2,05 kr: 1/06 2017: 2,01 kr: 1/5 2016: 1,97 kr: 1/4 2015: 1,92 kr: 1/4 2014: 1,87 kr: (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning. C. För bussförare som jobbar på privat företag och omfattas av Kommunals avtal får 36,94 kronor i timmen i OB-ersättning om de jobbar på nationaldagen. De som är anställda i ett kommunalt bolag och omfattas av det Kommunal-avtalet får 37,40 kronor i ersättning. Anställda på hotell och restauran

Lönetillägg för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat ersätts under 10 dagar från tillsägelsedagen med 19:90 kr per timme t o m 2019-12-31 och fr o m 2020-01-01 med 20:40 kr per timme I Region Kronoberg har alla anställda som arbetar på obekväma arbetstider (kväll, natt och helg) fått ett extra tillägg till den kollektivavtalade OB-ersättningen. Detta extra tillägg är en satsning för att marknadsföra sig som arbetsgivare när man rekryterar personal och på så sätt locka fler att söka jobb i regionen. Nu har den moderatledda Alliansen i regionen bestämt sig för att endast fortsätta med extra OB-tillägget till sjuksköterskor 1/6 2019 550 kr 23 312 kr Beloppen avser heltidsanställda. Vid deltidsanställning proportioneras beloppen i förhållande till sysselsättningsgraden. Ungdomslöner (För anställda under 22 år) För ungdomar fyllda 18 t o m 21 år är lönen 90 % av lägsta utgående månadslön Kollektivavtalen förhandlas fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger flera förmåner som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda. Till exempel rätt till årligt lönesamtal, mer pengar vid föräldraledighet, högre sjuklön, tjänstepension och gruppliv- och arbetsskadeförsäkringar Kommunal lägger ner fall med sparkad kökspersonal. Arbetsrätt 30 mars, 2021 Kommunal lägger ner fallet med den sparkade kökspe rsonalen som blev kameraövervakad när hon to

Löneräknare för Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) KFS kollektivavtalet med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid stöds delvis (bara de första 2 timmarna) April 17, 2019 ·. Jobbar du i påsk? Kolla då in här hur ditt OB-tillägg blir! . https://www.kommunal.se/storhelgstillagg-pask-2019. Kommunal önskar er alla, speciellt ni som jobbar och ser till att Sverige fungerar även denna helg, en riktigt fin påsk Påskafton: 21,88 kronor från klockan 16.00, därefter gäller ob-ersättning varje timme fram till och med annandag påsk. Samtliga nätter mellan 01.00 och 06.00 är det ytterligare 19,27 kronor per timme (gäller inte hotellreceptionister som i huvudsak jobbar natt) Varje påbörjad halvtimme räknas som full halvtimme Ob på helgaftnar. Ob-tillägg är på tapeten även i gruppen för dem som är anställda i butiker. - Ob borde vara 100 procent hela midsommar- jul- och nyårsafton. Vi ska ha rejält betalt för att offra familjelivet de dagarna, tycker Ewa Säther från Hemköp i Dala Järna

OB-guide: Så mycket tjänar du när du jobbar på jul och nyår. OBS! Se länk till 2020 års nivåer. Arbetet. Publicerad. 11 december, 2018. Bild: TT Bild & Colourbox. HÄR KAN DU SE 2020 ÅRS OB-NIVÅER. Arbetet. Dela på Facebook Kommunal om villkor för personliga assistenter:. SKR och Kommunal enades 2016 om en riktad satsning på undersköterskors löner fram till 2019. Efter 2016 har också lönerna för denna grupp ökat mer än för andra jämförbara grupper. Uppgifter om löneläge för 2020 saknas för undersköterskor i regioner, därav anges för dessa uppgifter avseende 2019 Efter klockan 12:00 är det 100 procent ob-tillägg. Det finns lokala överenskommelser, så som den mellan Handels och Ica, som säger att de som jobbar en röd dag ska kompenseras med en ledig dag. Men det gäller så gott som aldrig dag före röd kalenderdag eller klämdag, även om lokala skillnader kan förekomma Storhelgstillägg Jul och nyår 2019 Kommunal . Så här ser ob-ersättningen ut i några av Kommunals avtal: Kommun- och landstingsanställda (SKL) • 53 kr/timme från fredag 19.00 till valborgsmässoafton 24.00 (Alltså OB-tillägg B) med undantag för natt-OB från 22.00 till 06.00 OB är en förkortning för obekväm arbetstid

Storhelgstillägg påsk 2021 Kommuna

Etikett: ob-tillägg Nytt kollektivavtal för räddningstjänsten! Ett nytt treårigt kollektivavtal med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tecknat 2019 (Det extra avtalsåret) 540 kr + extrasatsning 0,3 procent. Övrigt nytt innehåll i avtalet: För 2017 och 2018 har parterna utökat kretsen för vilka som räknas som undersköterskor. OB-tillägget höjs med 6,5 procent under avtalsperioden, höjt ob-tillägg natt mot helgdagsaftnar. Rätt ges till akut tandläkarvård på betald arbetstid

Den 1 januari 2019 infördes karensavdrag istället för karensdag. Men vad betyder den nya karensregeln för dig som företagare och arbetsgivare? Syftet med de nya bestämmelserna är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart, framförallt för alla som arbetar obekväma arbetstider Kollektivavtalet för dig som jobbar med vård och omsorg i ett bolag som tillhör Arbetsgivaralliansen ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid jour och beredskap, ob-ersättning, föräldrapenningtillägg, sjuklön och tjänstepension Tillägg korttidspermittering Väg och ban, april 2020 Centralt avtal om korttidspermittering, Väg och ban Väg- och banavtalet 2017-2020, uppgörelsen i korthet Väg- och banavtalet karensavdrag Väg- och banavtalet, Lönetabell 2017-201 Arbetsgivaren ska- efter sjukanmälan och en karensdag - betala ut sjuklön under de första 13 kalenderdagarna. Sjuklönen ska även bestå av 80% av kontant ob-ersättning och andra övriga tillägg. Det spelar alltså ingen roll vilket arbetstidsmått man har utan gäller alla. Kata Blom, Handels Direkt 2017-03-31 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-01 Tillägg för obekväm arbetstid (punkt 7.1) kronor per timme 45:80 kr 46:80 kr 47:70 kr 48:80 kr Tillägg för obekväm arbetstid (punkt 7.2) kronor per timme 54:40 kr 55:60 kr 56:70 kr 58:00 k

Huvudöverenskommelse (HÖK) SK

127,00 kr/tim (natt-ob) mellan klockan 22.00 och 06.00 på natten mot långfredagen, påskaftonen, påskdagen och annandag påsk. Efter överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren kan obekväm arbetstid ersättas med ledighet. Här kan du läsa om OB-tillägg för fler yrkesgrupper: ka.se. källa: kommunal.s Kommunal kräver rättvisa ob-tillägg. Vi reagerar med skärpa emot att den borgerliga majoriteten väljer att slå emot de yrkesgrupper som har de sämsta lönerna. Det skriver Kommunal genom ordförande Jenny Sjöström angående ob-tillägget. Debatt • Artikeln publicerades 31 januari 2020 ; Privat eller kommunal assistans O.b-tillägget tror jag ligger på mellan 92-100 för storhelg i kommunal. Du hade storhelg från den 31, dvs dagen innan och då från kl 19.00 På din fråga om ob för lördagen så är det endast helg-ob som utgår. Handlar d om t.ex Påsk så får man endast storhelgen Lönegrupp 1 / Kvalificerat yrkesarbete: Arbete som kräver gymnasial utbildning, jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet. Här presenteras minimilönerna i de vanligaste i kollektivavtalen i vår bransch, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här. Ta reda på vad som gäller just för dig - om du är Ob kommunal 2018. OB-ersättningar för vårens och sommarens helger 2018 Listan gäller för dig som arbetar inom kommun, landsting och region (SKL-avtalet) Det kan finnas lokala avtal som skiljer sig från ersättningarna neda ; UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter

Nattarbete Stockholm inför dubbelt natt-OB Jobb en vacker sommarnatt i Stockholm kommer att ge dubbel OB-ersättning. Arkivbild: Mostphotos. För att kompensera när en djungel av olika tillägg plockas bort börjar Stockholms läns landsting med dubbel OB-ersättning vid arbete på natten Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. Det är kollektivavtalet som visar vilken tid som räknas som obekväm samt vilken ersättning du får. Ersättningen varierar mellan kollektivavtalen, men Kommunal strävar hela tiden efter att förhandla fram neutrala avta

Däremot finns det ob-ersättning som gäller enligt följande: Måndag-fredag 18.15-20.00 50%. Måndag-fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100%. Söndagar och helgdagar 100%. Om du arbetar i en butik där arbetsgivaren inte. I lördags gjorde vi det tillsammans genom att manifestera på Speakers Corner i Växjö, för rättvisa OB-tillägg i region Kronoberg. Två proffsiga undersköterskor, Jenny och Gunilla, uttalade sin förvåning mot alliansstyret och Sverigedemokraternas beslut att inte ge Kommunals yrkesgrupper denna extra satsning Kollektivavtal inom kommunal sektor. Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (tidigare Pacta) OB- tillägg höjs enligt följande: Enkelt 30,98 för 2017, 31,63 för 2018 och 32,93 för 2019 Dubbelt 91,96 för 2017, 63,26 för 2018 och 64,79 för 2019 Miljöarbetareavtalet tecknades 19 april 2017 och innehåller följande förändringa Förmåner Vi vill att du som jobbar hos oss ska känna dig upattad och må bra, både på jobbet och på fritiden

Allmänna bestämmelser (AB) SK

 1. Som semesteranställd får du OB om klämdagen föregås och efterföljs av en söndag. Alltså fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag är en vanlig arbetsdag, så också den 7 juni. (i år) OB kan bli aktuellt en måndag om 6 juni är en tisdag, samt 30 april om 1:a maj är en tisdag. Skapad 2019-05-27 13:3
 2. Kommunal medlemssidor. Avbryt Logga in med BankID. BankID på denna enhet BankID på annan enhet Om Mina Sidor. Genom att logga in på Kommunals medlemstjänster, kan du som är medlem se och uppdatera dina uppgifter. Kan du inte logga in.
 3. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING . FÖR FALKÖPINGS KOMMUN . KS 2018/195 001 KFS 2019:01 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun . Antagen av Löntagare som förlorar OB-tillägg är berättigad ersättning för detta. Vi
 4. Höjt OB-tillägg för vårdpersonal 2018. Göteborg Ökad ersättning på kvällar, nätter och helger ska få fler inom vården att stanna kvar inom regionen. 2019 och 2020
 5. Bemanningsavtalet. Kollektivavtal År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs medlemsförbund och det fanns två huvudmotiv för att teckna avtalet
 6. Kommunal Kommuner och landsting 100401-120430 Vårdföretagarna 100701-120831 Livs Livsmedelsavtalet 100401-120131 Målarna Måleriyrket 100401-120331 Övertidsersättning och OB-tillägg utgår ej samtidigt. Särskild ersättning vid kollektiv produktionsövertid - övertid å skift

Nu får vårdpersonal mer betalt på helgen SVT Nyhete

OB-tillägg eller OB-ersättning är ersättning för obekväm arbetstid. Med det menas arbetstid på till exempel kvällar, nätter och helger. Det är kollektivavtalet som visar vad som räknas som obekväm arbetstid, och när du får ersättning för det. Kollektivavtalet visar också hur stor ob-ersättning du ska ha Inlägg om OB-tillägg skrivna av Tobbes Media. I drygt 1 år har arbetet med ett nytt avtal för Räddningspersonal i Beredskap (Deltidsbrandmän i folkmun) pågått men i slutet av 2016 skrev Kommunal och Vision (2 fackförbund som är i minoritet i denna avtalsrörelse) på det nya avtalet bakom ryggen på det största fackförbundet i avtalsrörelsen, BRF (Brandmännens Riksförbund

Kollektivavtal kommun och regioner - Visio

 1. Förhållandet mellan Lilla Edets kommun som arbetsgivare och dig som anställd regleras genom kommunala kollektivavtal. Det som förekommer mest är Allmänna bestämmelser (AB). Avtalet innehåller regler som handlar om skyldigheter, rättigheter, ledigheter, semester, förmåner m m
 2. Förändringar i löner och ersättningar i Svenska kyrkans avtal 17 för medlemmar i Kommunal, Vision och Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund Ur Kyrkans allmänna bestämmelser AB - 17 § 21 Obekväm arbetstid OB tillägg från och med 2017-04-01 kronor per timme. 2017-03-31 2017-04-01 2018-04-01 2019-04- SEB: Så blir din lön 2017
 3. Ob-tillägg betalas vid uttag av betald ledighet ur arbetstidsbanken, vid ledighet enligt förtroendemannalagen samt vid permission eller permittering. Förutsättningen är naturligtvis att ledigheten är förlagd under ob-tid
 4. 2019-01-01 sätts det månatliga arvodet för heltidsengagerat kommunalråd till 83 % av riksdagsledamots månadsarvode. Med hänsyn till att kommunalråd inte är att anse som arbetstagare i semesterlagens mening har dessa ej rätt till lagenlig semester, kommunalråd får dock ta ut ledighet från sina uppdra
 5. Jobb i midsommar? Här hittar du aktuella ob-tillägg för dig som jobbar under midsommarhelgen. Läs här vad som gäller och dela gärna vidare till kollegorna
 6. Karensavdrag på sjuklönen 3,68 % av månadslön 1 104 kr. Summa sjuklön efter karensavdrag 4 416 kr. B) En arbetstagare är föräldraledig 100 % måndag - onsdag vecka 1 och i direkt anslutning till denna ledighet är hen 100 % sjukfrånvarande torsdag vecka 1 - onsdag vecka 2

Har din anställde 25 000 kronor i månadslön medför alltså varje semesterdag 107:50 kronor i semestertillägg (0,0043 X 25 000 kronor). Om din anställde tar ut 20 semesterdagar i sommar kan semestertillägget räknas ut så här: 0,0043 X 20 X 25 000 = 2 150 kronor Kollektivavtal inom kommunal sektor. Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (tidigare Pacta). Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex huvudöverenskommelser (HÖK) med SKR och Sobona. 18 april 2019 08:30. Kommunal, Vision samt arbetsgivarförbundet Pacta och SKL innebar en rad förändringar däribland slopat OB-tillägg. För räddningstjänsten är det viktigt att utöver egna anställda ha personer med andra jobb som vill vara i beredskap och kan rycka in när det behövs I den moderatledda majoritetens åtgärdsplan i Region Kronoberg finns slopade förhöjda ob-tillägg bland förslagen. Om det genomförs drabbar det kommunals medlemmar hårt ekonomiskt. Kommunal hälso- sjukvård och trafik Kronoberg protesterar! Skriv under namninsamlingen som kommunal lämnar över till regionstyrelsen Det ena motivet var att de som jobbar på uthyrningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Det andra motivet var att minska risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats, alltså att minska risken för så kallad social dumping

Kommunal och Vision i Svenska kyrkans avtal 17 Ur Kyrkans allmänna bestämmelser AB - 17 § 21 Obekväm arbetstid OB tillägg från och med 2017-04-01 kronor per timme. 2017-03-31 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-01 O-tilläggstid A 108:70 111:10 113:30 115:90 O-tilläggstid B 54:40 55:60 56:70 58:00 O-tilläggstid C 43:90 44.90 45:80 46:8 Under 2019 beräknade jag att det är 13 extra dagar för storhelg. Begränsning kan göras så att du får ta ut max 3 dagar i en följd och att 6-7 dagar tas ut första halvåret och 6-7 dagar andra halv året. Dock maximala 13 dagar. (Lite olika varje år). OB-tillägg utgår då endast för de dagar när personalen måste arbeta nä 1 september 2019: 16,70 kronor per timme 4:4 Lärares arbetstider Planering avseende förläggning och fördelning av arbetstiden utarbetas så långt det är möjligt inför varje arbetsår eller termin och ska ske i samråd mellan arbetsgivaren och berörd lärare/arbetslag (se även 4:3 angående arbetstidsschema)

Du måste kolla upp vad ni har för kollektivavtal på din arbetsplats. Har man OB-tillägg så finns ofta dag före helgdag med alltså kan man ha rätt till OB hela dagen eller från tex. klockan 12. Till skillnad från en vanlig måndag då det bara är ob för kväll och ev. natt De styrande. Under måndagen presenterade den blågröna majoriteten regionbudgeten för 2018. Den stora satsningen var höjd OB-ersättning för vårdpersonal Enligt 4 kap. 14-16 §§ kommunallagen får kommunfullmäktige även besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget, arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, pension och andra ekonomiska förmåner 2019-04-23 Dnr 19AFN64,19SON149 Tjänsteskrivelse Gävle kommun Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, organiserats inom olika kommunala förvaltningar. med 97,91 kronor per timme samt OB-tillägg enligt lägsta vårdbiträdesnivå. I OB och andra tillägg räknas upp med samma procentsatser. - Det är viktigt för oss att vi nu har fått genom principen att alla tillägg skall konsekvenshöjas, inflikar Tommy Wreeth. Procentuppräkningen gäller faktiskt inte för anställda som har egen hund i tjänsten. Där har ersättningen länge varit en het fråga

Ob-tillägg vid sjukdom. Publicerat den 22 september, 2014 by Arbetsrättsjouren. Hej! Enligt min arbetsgivare så har jag inte rätt att erhålla 80 % av ob tillägg vid sjukdom, då denna typ av ersättning erhåller man enbart om man arbetar; inte om man skulle ha arbetat men varit sjuk för medlemmar i Kommunal, Vision och Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd. Ur Kyrkans allmänna bestämmelser AB - 17 § 21 Obekväm arbetstid. OB tillägg från och med 2017-04-01 kronor per timme

Sedan år 2017 får sjuksköterskor i Region Halland 100 procent i tillägg för OB-ersättning, medan undersköterskor får 50 procent Där kan det även finnas bestämmelser för OB-tillägg, det vill säga ersättning för när du jobbar obekväma arbetstider. Obekväm arbetstid kan till exempel vara helger eller sena kvällar. Det är även vanligt att kollektivavtalet reglerar vad som gäller vid jour- och beredskapstid Diarienr SN-2019/346 Socialnämnden Postadress: 741 75 Knivsta Besöksadress: Knivsta kommunhus , OB-tillägg, kostnad för kringtid, resor, administration, stipulerad tid belastas utföraren med kostnaden för utskrivningsklar som kommunen åläggs att betala till regionen Praktikperioden är en till tre veckor (normalt tre) och maximalt 90 timmar. Om verksamheten är öppen och behov finns kan du få jobba på midsommarafton, dock längst sex timmar. Jobbar du på midsommarafton räknas det som en helgdag och du kommer då att få ob-tillägg på 7 kr/tim Storhelgs ob kommunal 2018. OB-ersättningar för vårens och sommarens helger 2018 Listan gäller för dig som arbetar inom kommun, landsting och region (SKL-avtalet) Det kan finnas lokala avtal som skiljer sig från ersättningarna neda OB-ersättning 2018-12-24, Julafton måndag, vecka 52, för personlig assistenter .Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet.

 • UNICEF logo 2020.
 • Greenland Filmpalast to.
 • Ree indianer.
 • Speech balloon sentence.
 • Oh kostnader kommun.
 • De finns i orglar.
 • Designated Survivor season 3.
 • Hijos del Che Guevara.
 • HHV6 Klinik.
 • Flis kryssord.
 • Äggkokare Elon.
 • Koka frysta hallon i vatten.
 • Sminkbord glas.
 • Hexaline markränna.
 • Lucky Bike Kassel Öffnungszeiten.
 • Super bike race.
 • Sidify Music Converter 20 5 free.
 • Glutenfria lussebullar Jessica Frej.
 • TED 2018 program.
 • ISGR Göteborg.
 • Philips OneBlade vattentät.
 • Slalom Lidingö.
 • Nexa 101LC problem.
 • Doug Seegers turné 2020.
 • Rezepte.
 • Lilo and Stitch Wiki.
 • A flat tenor sax.
 • Storj dashboard.
 • Currywurst.
 • Astrakan cider.
 • Block B canciones.
 • 3sat de Buchmesse.
 • Åkbräda NXT90.
 • Umfrage Kanzlerkandidat aktuell.
 • AIP kokbok.
 • Is Ambien a barbiturate.
 • Mäklare Stockholm Östermalm.
 • Vigselförrättare Västmanland.
 • Bris stress.
 • Äntligen icke rökare e bok.
 • EToro Kundenservice.