Home

Intendenturen Blåsenhus

1 PROTOKOLL NR 1/2010 Styrelsen för Intendenturen

Intendenturservice - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala

datatekniker vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus. E-post: erik.grandin [AT-tecken] blasenhus.uu.se Besöksadress: von Kraemers allé 1A 752 37 Uppsala Postadress: Box 2136 750 02 UPPSAL För intendenturärenden, kontakta Intendenturen i Blåsenhus. Kontaktpersoner - Arbetsgrupper, nämnder och kollegier: Arbetsmiljögruppen. Ordförande Timo Hursti. Forskarutbildningsnämnden (FUN) Ordförande Håkan Nilsson. Grundutbildningsnämnden (GUN) Ordförande Pär Nyström. Ledningsgruppen. Ordförande Timo Hursti. Lika villkorsgruppe Madeleine Larsson. intendent vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus. E-post: madeleine.larsson @ blasenhus.uu.se. Telefon: 018-471 2478. Besöksadress

http://blasenhus.uu.se/intendenturomr/ http://blasenhus.uu.se/nyheter/?tarcontentid=685734: http://blasenhus.uu.se/besok/hitta-hit/ http://blasenhus.uu.se/#top: http://blasenhus.uu.se/nyheter/?tarcontentid=647660: http://blasenhus.uu.se/anstalld/personal/#anchor-583588: http://blasenhus.uu.se/student/ http://blasenhus.uu.se/fastighet-sakerhet-arbmiljo 5.1 Blåsenhus 5.1.1 Intendenturens verksamhet Institutioner verksamma inom intendenturen: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Institutionen för psykologi Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i byggnaden Blåsenhus. D tekniker vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus. E-post: Peter.Thunberg [AT-tecken] blasenhus.uu.se Besöksadress: von Kraemers allé 1A 752 37 Uppsala Postadress: Box 2136 750 02 UPPSAL

tekniker vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus. E-post: urban.axeback [AT-tecken] blasenhus.uu.se Telefon: 018-471 2403 Besöksadress: von Kraemers allé 1A 752 37 Uppsala Postadress: Box 2136 750 02 UPPSAL systemadministratör vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus. E-post: richard.kelso [AT-tecken] blasenhus.uu.se Telefon: 018-471 7874 Mobiltelefon: 070-4250684 Besöksadress: von Kraemers allé 1A 752 37 Uppsala Postadress: Box 2136 750 02 UPPSAL

Intendenturpersonal - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala

Förskolan Webben Tel: 018-4857364 Mail: monikakarlsten@webben.se Postadress: Intendenturen Blåsenhus, Box 2136, 750 02 Uppsal Start - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universite . tekniker vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus \nleif.eriksson@blasenhus.uu.se\n018-471 1775 \n \ Sök på den här webbplatsen Intendenturen kv Blåsenhus 904 Henrik Edgren 20-12-31 S BMC 901 Pontus Aspenström 23-12-31 Biomedicinska forskarskolan S Botaniska trädgården 803 Mats Block I tjänsten Campus Gotland Jenny Helin 25-12-31 Centrum Center for Labor Studies UCLS 217 Peter Fredriksson 21. Intendenturen kv Blåsenhus 904 Henrik Edgren 20-12-31 S BMC 901 Kristofer Rubin 20-12-31 Biomedicinska forskarskolan S Botaniska trädgården 803 Mats Block I tjänsten Campus Gotland Centrum Center for Labor Studies UCLS 217 Peter Fredriksson 20-12-31. Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala Program 30 november 2016 Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala Foto: Max Marcu ; Date: 9 February, 12:30 -14:00 Location: Blåsenhus ULLs laborativa lärosal i Blåsenhus, von kreamers allé 1A. Ta hissen/trapporna vid Receptionen till plan 2. Kalendarium - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala.

Lokaler - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universite

 1. Student - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universite . 400 911 878906. 1600 906 874680. 794 901 854746. 400 425 892993. 1200 904 864839. 1400 911 762902. 1200 911 873787. 1200 906 825844. 3500 911 774607. 3000 911 774607. 3500 911 774607. 525 ; Se lediga jobb som Musiker, sångare och kompositörer i Uppsala
 2. Intendenturen hanterar alla icke fasta material såsom möblemang och övrig inomhusinredning, lösa utemöbler, skyltar, digitala. Kopiera, skriva ut och scanna - Intendenturen i Blåsenhus . Läser du i Uppsala använder du eduPrint. Du kan skriva ut från bibliotekets datorer eller från din egen dator. Kom igång med eduPrint
 3. För intendenturärenden, kontakta Intendenturen i Blåsenhus. Kontaktpersoner - Arbetsgrupper, nämnder och kollegier: Arbetsmiljögruppen. Ordförande Cecilia Wåhlstedt. Forskarutbildningsnämnden (FUN) Ordförande Karin Brocki. Grundutbildningsnämnden (GUN) Ordförande Håkan Nilsson. Ledningsgruppen. Ordförande Cecilia Wåhlstedt. Lika villkorsgruppe

Intendenturen Blåsenhus; Anders Eriksson. Intendenturen Gamla torget; Anders Eriksson . Intendenturen Observatoriet; Anders Eriksson. Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet och Intendentur BMC och Intendentur Rudbeck. Emma Jansson. Medicinska fakulteten; Emma Jansson. Farmaceutiska fakulteten; Emma Jansson. Administrativt centrum för SciLifeLab. Emma Jansso Intendenturen kv Blåsenhus 904 Henrik Edgren 20-12-31 S BMC 901 Kristofer Rubin 20-12-31 Biomedicinska forskarskolan S Botaniska trädgården 803 Mats Block I tjänsten Campus Gotland Centrum Center for Labor Studies UCLS 217 Peter Fredriksson 20-12-31 Uppsala center for Fiscal Studies (UCFS Receptionen för Campus Blåsenhus finns i markplan i hus 10 vid stora foajén. Här kan du få hjälp med många vardagliga frågor som att få ut ett campuskort, hitta i huset, köpa kontorsmaterial, låna viss teknisk utrustning eller hämta borttappade saker. Tekniska problem med datorer och kopiatorer anmäles till intendenturen via. Det praktiska arbetet för att säkerställa distansering ligger på intendenturen vid varje campus. På Ekonomikum har intendent och intendentursamordnare Peter Götlind, Ett sätt att minska trängseln är ett system med kölappar och för närvarande pågår test på campus Blåsenhus av ett appbaserat system Intendenturen kv Blåsenhus 904 Hans Nytell 16-06-30 S BMC 901 Leif Kirsebom 14-12-31 . Biomedicinska forskarskolan : S . Botaniska trädgården : 180 Mats Block . I tjänsten : Centrum för arbetslivsforskning 217 . Bertil Holmlund . 13-12-31 : S Centrum för astma- och allergiforskning 485 . Centrum för forsknings- och bioeti

BLÅSENHUS Intendentur Blåsenhus Intendent Madeleine Larsson Intendentur Blåsenhus Hus 21 plan 0 (bakom receptionen) BLÅSENHUS Vi arbetar b.la. med: Information. Uppsala University Department of Education International Staff Week Internationalization at Uppsala University and the Reception Presentations at Blåsenhus Kontakta gärna Intendenturen via Servicecenter om du funderar över något eller har förslag på åtgärder. Åtgärder. Dörrarna på campus hålls låsta för att minimera antal personer på campus som ej har behörighet att vistas här. Våra utrymmen är till för studenter och anställda på Universitetet För gemensam service och för gemensamma lokaler ansvarar BMC-intendenturen . Meddelanden: Som student boka grupprum på BMC 2021-03-02 Rektorsbeslutet om Covid-19 förlängs 2021-02-05 Restaurangen Bikupan 2020-12-17 Viktig information entrédörrar BMC 2020-03-3 Du betalar dina utskrifter genom att sätta in pengar på ditt utskriftskonto med utskriftskuponger eller kortbetalning i eduPrint-portalen. Kuponger finns att köpa i receptionerna på respektive servicecenter på BMC, Blåsenhus, Carolina Rediviva, Ekonomikum, Engelska parken, Segerstedthuset och Ångström Intendenturomren Blåsenhus Kvarteret Lagerträdet 906 Johan Ledin 20-12-31 Kvarteret Munken intendenturområde 907 Kvarteret Torget 909 Claes Levisson 22-06-30 Lingvistik och filologi Engelska parken-humanistiskt centrum 903 NITA 825 Nordiskt center 46

Intendenturen Blåsenhus bistår institutioner och avdelningar med service inom campusområdet Blåsenhus. Vi hanterar bland annat datorer, mobiltelefoner samt teknik i lärosalar och olika system. Arbetsuppgifter: Vi söker en person ansvarig för drift, underhåll och administration av klientdatorer, servrar och fysiskt nät samt till systemutvecklingsinsatser Tentamensutlämning - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala . Title: Undervisning i förskolan - en kvalitativ studie om förskollärares resonemang att leda undervisning utifrån barns olika behov av lednings, stimulans eller särskilt stö OrdinarietentameniMekanik2(FFM521) Tidochplats: Fredagenden7juni2019klockan08.30-12.30Johanneberg skrivrum, grupprum, Intendenturen för kv Blåsenhus Gemensamt bibliotek (tidigare ILU-biblioteket, Pedagogiska biblioteket och Pedagogikums entrébyggnad Psykologibiblioteket) Översiktsbild kv Blåsenhus HUS 13 12 11 HUS 14 HUS 14 HUS 21 HUS 10 Förklaringar till byggnaden och dess innehåll: Hus 13 Inrymmande lärosalar, skrivrum, terapiru Intendenturen Intendenturen Box 527 Thunbergsvägen 3 G 751 21 Uppsala 752 38 Uppsala Parkering Särskilt parkeringstillstånd krävs för platserna inom Engelska parken samt för platserna vid Blåsenhus, Ekonomikum, BMC, Geocentrum, Polacksbacken, Artellerigatan och Plantskolan (Norbyvägen)

Blåsenhusbiblioteket - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala

 1. Postadress: Intendenturen Blåsenhus, Box 2136, 750 02 Uppsala. Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång.
 2. a Öppettider: arbetsdagar 08:00--16:30 Telefon: 018-471 55 50 E-post: servicecenter@uadm.uu.s Uppsala universitet Organisation och personal Organisation This page in English Lyssna. 40.2.1 Intendenturen i Blåsenhus Ingår som en del av Blåsenhus Öppettider: Entrédörrarna: måndag-fredag 07:30-18 (med campuskort till 22) Receptionen: 8-16.
 3. Intendenturen för kvarteret Blåsenhus kommer i framtiden att omfatta mer än Pedagogikum. Då de tre institutionerna kommer att ha ett stort ansvar för grundutbildningen av lärare anser utredningsgruppen att det bör finnas studierektorer som samordnar de delar av utbildningen som kommer att bedrivas vid fler institutioner
 4. Information om tider, lokaler, m.m. finns på deras webbsida E-post: dataservice@blasenhus.uu.se IT-service för anställda på Blåsenhus. IT-service (Centralt): 018-471 44 00 E-post: servicedesk@uu.se IT-service för studenter och anställda. Intendent: 018-471 24 78 E-post: intendent@blasenhus.uu.se Chef över intendenturen

Kontaktuppgifter Reception: 018-471 24 40 E-post: reception@blasenhus.uu.se Kan svara på studentfrågor, m.m. Allmän teknik: 018-471 24 01 E-post: intendentur@blasenhus.uu.se Vid teknisk support i salarn Boka grupprum. Trivselregler: Du får inte möblera om, t.ex. flytta in fler stolar i rummet. Det är inte tillåtat att äta mat i rummen Koppla upp mot eduroam - Intendenturen i Blåsenhus . Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan du läsa 9 program med start på grundnivå och ytterligare 15 på avancerad nivå. Förutom programmen kan du också läsa nästan 200 fristående kurser och en sommarforskarskola. Blåsenhus Botaniska trädgården Campus Gotland Centrum för genusvetenskap Ekonomikum Engelska parken Evolutionsbiologiskt centrum Evolutionsmuseet Personal vid intendenturen. Besöksadresser. Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala. Informationsteknologiskt centrum Lägerhyddsvägen 2 752 37 Uppsala Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala, Friday, 9 September 2016 at 13:15 for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in Swedish. Faculty examiner: Professor Niclas Månsson (Mälardalens högskola). Abstract Håkansson, M. 2016. Politisk tendens, politiskt ögonblick och kreativitet. Studier av miljö

Källsortering - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala

 1. Bilaga 2 - Parkeringsområde vid Blåsenhus. Bilaga 3 - Karta över parkering Ekonomicum. Bilaga 4 - Karta över parkering Evolutionsbiologiskt centrum. Informationsbrev 38. Informationsbrev 37. Informationsbrev 36. Informationsbrev 35. Informationsbrev 34. Informationsbrev 33. Informationsbrev 32. Informationsbrev 31. Informationsbrev 30.
 2. Student - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universitet eringslagen efter att.. Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi vid Malmö universitet.Bild: Nille Leander/Malmö universitet/TT
 3. Start - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universitet Forskning. Forskningen som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap är tvärvetenskaplig och forskarnas kompetenser täcker discipliner inom såväl humaniora och samhällsvetenskap, medicin samt natur- och teknikvetenskap Uppsala universitet, Uppsala. 28 646 gillar · 255 pratar om detta · 4 234 har varit här
 4. Blåsenhusbiblioteket - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala . Våra öppettider 2 januari - 31 mars och 1 oktober - 30 december Måndag, onsdag, lördag, söndag, kl. 12-16 1 april - 31 maj och 1 september - 30 september Al Öppettider
 5. g) är en världsomspännande tjänst som utvecklats för den internationella forsknings-och utbildningsvärlden.Eduroam ger studenter, forskare och personal från besökande universitet och lärosäten tillgång till internet Eduroam on.

Koppla upp mot eduroam - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universite . Användarnamn: Rumsnummer: Organisation: (T ex IT-avdelningen) *) Listan innehåller de vanligaste funktionerna/titlarna vid Stockholms universitet. En mer. Welcome to eduroam-US institutional administrator log-in Start - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universite . None of above (Children do not like to go to museum) Search. Content; Google; User Amazon, Uber Eats, and United Parcel Service (UPS) are planning to launch drone delivery services in the near future. Indeed, recently, Google has received Federal Aviation Administration (FAA Start - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universite . Berny's är en vackert belägen restaurang vid Replotbron, med utsikt över Kvarkens naturarv. Berny´s erbjuder förutom god mat ett café, konferensutrymmen samt en bastuavdelning med badtunnor ; I vår restaurang serverar vi frukost, lunch, middagsmenyer Öppettider - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universite Kommentarer du gör på våra bloggar kan bara göras om du har en profil på blogg.lnu.se, vilket innebär att personuppgifter sparas för detta ändamål.Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linneuniversitetet För närvarande enbart öppet för studenter och personal på SH, RKH och SMI, på grund av pandemin Koppla upp mot eduroam - Intendenturen i Blåsenhus . Welcome to the onboarding site for eduroam at Örebro university. If you haven't already created a password for eduroam, you can create one here. To begin installation please click JoinNow below

Boka konferens - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala

 1. Peter Skoghagen Aktiebolag,556385-5591 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern. Kåbohälsan har flyttat! Den 15:e januari 2018 har Kåbohälsan öppnat i störr
 2. Bt my Ps wr so {:-/ BC o 9/11 tht they dcdd 2 stay in SCO & spnd 2wks up N. september 15, 2011 IKT & Samhälle (MKV) Lämna en kommentar ikt.edu.uu.se gå vidare till hemsidan för intendenturen blåsenhus 熛
 3. Kåbohälsan öppettider Kåbohälsan Dag Hammarskjölds Väg 11A, Uppsala - hitta . På Kåbohälsan är vi fem Husläkare; Dr Peter Skoghagen, Dr Elenor Edin, Dr Anders Paulsrud, Dr Pia Ågren Algotson och Dr Marie Öhman, Öppettider
 4. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O
 5. Öppettider - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universite ( Kandidatprogram i företagsekonomi, HT21 180 HP, 100 % ) En modern ekonomutbildning för framtida ledare som vill bidra till en hållbar värld. Det får du när du läser Kandidatprogram i företagsekonomi på Campus Gotland
 6. Blåsenhusbiblioteket - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala . Besöks- och leveransadress: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 VISBY. Hitta till Campus Gotlan Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Postadress: Box 534,.
 7. Boka grupprum umeå universitet. Boka grupprum Du som är student och registrerad eller antagen vid Umeå universitet har möjlighet att själv boka grupprum i anslutning till dina pågående kurser. Bokningar kan göras fem dagar framåt för max tre tillfällen Bokning av grupprum för studenter. Studenter som är registrerade eller antagna vid Umeå universitet har möjlighet att själva.

Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universite

Koppla upp mot eduroam - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala Conference programme (PDF) - Royal Geographical Society. Wireless connection, Eduroam - Uppsala University. Download Pullman Porters And The Rise Of Protest Politics In Scientific Report 2012. 26th EGOS Colloquium Boka grupprum på Blåsenhus 2019-05-13 15:38 Show more (6) Show less . UPPSALA UNIVERSITET. Support: servicedesk@uu.se (student), support-elarande@uadm.uu.se (employee) Version: 127.0 Accessibility Statement. Change to full screen. BMC-intendenturen, Ingår som en del av Biomedicinskt centrum (BMC), Uppsala universite ; Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3, 752 37 Uppsala Postadress Box 580, 751 23 UPPSALA Fax 018-471 4223 Webbplats Karta över Uppsala universitet. Genvägar. Universitetets webbutik Nyheter & press Lediga jobb Bibliotek Uppsala universitet använder kakor Telefontid 8 - 14 juni: Måndag 11 - 12 Tisdag 10 - 1 E-post: dataservice@blasenhus.uu.se IT-service för anställda på Blåsenhus. IT-service (Centralt): 018-471 44 00 E-post: servicedesk@uu.se IT-service för studenter och anställda. Intendent: 018-471 24 78 E-post: intendent@blasenhus.uu.se Chef över intendenturen. Ej studentrelaterade.

Övrig fråga NTI-skolan rabatt på liseberg med coop kort Sena studenter får inte åka på studentkort P4 Malmöhus Sveriges Mecenat-kort Medarbetare LTU-kort Luleå tekniska universitet, LTU forskning och utbildning i LTU-kort Luleå tekniska universitet, LTU forskning och utbildning i Student SL Mecenat Uppsalastudent Campuskortet — Stockholms universitets studentkår Mecenatkort.

Restaurang Feiroz - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala

blasenhus.uu.se start - intendenturen i blåsenhus ..

 1. Nuläges- och behovsanalys av intendenturorganisatione
 2. Peter H Thunberg - Uppsala universite
 3. Urban Axebäck - Uppsala universite
 4. Richard Kelso - Uppsala universite
Intendenturstyrelsen - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala

Förskolan Webben - He

Besök Blåsenhus - Intendenturen i Blåsenhus - UppsalaBlåsenhusbiblioteket - Intendenturen i Blåsenhus - UppsalaStudent - Intendenturen i Blåsenhus - Uppsala universitet
 • Imperial War Museum London prices.
 • Koka frysta hallon i vatten.
 • Blå anemon Taube.
 • Ariana Grande perfume 3.4 oz.
 • Jaguar XK problem.
 • Kung Markatta Coop.
 • Skarpnäck invånare.
 • Ausbildung berlin 2019 ohne abschluss.
 • Feuerwehr Oberhausen Einsätze heute.
 • Hyreskontrakt villa privat.
 • EU klimatneutralt 2050.
 • Shin Splints Behandlung.
 • Stromberg Hunsrück.
 • Transformers Toys Optimus Prime.
 • Westfalia elsats dragkrok.
 • Born to Die meaning.
 • Julekoncert Vor Frue Kirke København.
 • Nationella folkkongressen.
 • When do babies start walking.
 • How to get likes on Facebook page without Paying.
 • Santa María del Mar Cuba.
 • Was bedeutet Cooper beim Mini.
 • Hybrid slag.
 • Jnytt Råslätt.
 • Hijos del Che Guevara.
 • Cathay pacific check in time.
 • Fable 3 heiraten.
 • Mexikansk mat Uppsala.
 • Credissimo.
 • Öltapp begagnad.
 • Gyllene snittet wiki.
 • Vacuum wiki.
 • 1911 Pistole 45 ACP.
 • Nattkräm Bäst i test 2019.
 • Cederlöfs frukost.
 • Bläckfiskar arter.
 • Kurse für Schwangere Recklinghausen.
 • Holly Branson School.
 • Karasek och Theorell (1990).
 • Byggfläkt Biltema.
 • Cederlöfs frukost.