Home

Etisk læring

 1. Frihed som praksisværdi i moralsk og etisk læring Ph.d.-afhandling © 2007, Merete Wiberg ISBN 078-87-91543-57-9 (e-book) Udgivet som e-book af Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Fibigerstræde 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9950 learning@learning.aau.dk www.learning.aau.d
 2. Frihed som praksisværdi i moralsk og etisk læring. / Wiberg, Merete. Aalborg Universitet : Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, 2007. 239 p. Research output: Book/Report › Ph.D. thesis › Researc
 3. Etisk bevissthet og høy fagligheter kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning. Vår metodefrihet og profesjonelle skjønnsutøvelse gir oss et særlig ansvar for å være åpne om de faglige og pedagogiske valgene vi gjør

Selv om læring på arbeidsplassen (situert læring) er en viktig del av profesjonsutdanninger, vet man lite om de mulige uetiske aspektene ved denne læringsformen. I denne studien undersøker forfatterne hvordan situert læring i politiets praksisfelt kan utfordre etiske standarder. Metod Etisk refleksjon - samarbeid om etisk kompetanseheving. Etisk kompetanseheving er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg, samt KS. Kurset er åpent for ansatte i kommuner og fylkeskommuner - velkommen til etiske refleksjoner Lær om de grunnleggende prinsippene for kryptografi og de mest populære algoritmene (og hvordan de brukes), samt angrepsstrategier og metoder Få en oversikt over prinsippene for etisk hacking og teknikkene og verktøyene som brukes av den hvite hatthacker

Frihed som praksisværdi i moralsk og etisk læring

Lærerprofesjonens etiske plattform - Utdanningsforbunde

 1. På sykehjemmet. Martin dør
 2. Et e-læringsprogram fra Samarbeid om etisk kompetanseheving. Etisk refleksjon kan trenes. Her finner du e-læringsprogrammet Etisk refleksjon som tar opp vanskelige valgsituasjoner i helse- og omsorgstjenesten og viser hvordan man kan trene på etisk refleksjon. Programmet er utarbeidet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving
 3. På sykehjemmet. Martin vil ikke spise. Verdier på spill
 4. I hjemmesykepleien. Hvordan håndtere at Martin ikke vil ta medisiner
 5. I hjemmesykepleien. Martin vil ikke ta medisiner
 6. Hvordan jobbe med etisk refleksjon og organisasjonsetikk. Scene 2. E-læringsprogrammet Etisk refleksjon fra Samarbeid om etisk kompetanseheving ligger også lett tilgjengelig på KS læring
 7. 24 spørsmål til etisk refleksjon. KS har i samarbeid med Transparency International Norge utarbeidet en Dilemmasamling, et praktisk hjelpemiddel for kommunesektoren i deres i etikkarbeid

Etisk hacking er evnen til å identifisere sårbarheter i organisasjonens nettverk eller infrastruktur, og deretter løse problemene for å forhindre hendelser eller angrep.Lær hvordan du utfører penetrasjonstesting og får kunnskapen og ferdighetene du trenger for en karriere innen informasjonssikkerhet Den er en tilsigtet etisk udvikling og læring, der skal sætte organisationen i stand til at fremme 'godt liv' i samspillet med omverdenen såvel som internt. De udfordringer og muligheder, der præger livskvaliteten i vore dages samfund, drejer sig om organisationer lige så vel som enkeltpersoner Etisk refleksjon bidrar til å skape en kultur med rom for å stille spørsmål, gjøre feil, være usikker, lære av hverandre og utvikle seg i takt med erfaringer. Det er de ansatte nærmest sengen som tar imot pasienter og deres pårørendes reaksjoner, og som tidvis føler seg presset til å gå utover hva de regner som faglig forsvarlig og egne grenser Læring i praktikken giver den studerende, praktikvejlederen og underviseren en dybere forståelse af, hvad praktik er, og hvordan læreprocessen kan forstås, understøttes og kvalificeres gennem.

Læring i en etisk gråsone? - Politihøgskole

E-læring: Lindrende omsorg og behandling E-læringskurset er en del av prosjektet « Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling i tjenester til mennesker med utviklingshemming » som startet opp i 2016 etter at en personalgruppe i et bofellesskap i Hamar kommune meldte om behov for økt kompetanse på området Digital læring giver mulighed for mere fleksibel læring, således at læringen (og ikke kun træningen) i videre udstrækning kan foregå uden for læringsinstitutionen. Med læringsmidler, der ligner spil eller bruger VR, vil læring i højere grad blive noget, der ikke føles som læring, men snarere som underholdning Prinsipper for læring, utvikling og danning Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi de etiske perspektiver på organisatorisk læring Kurt Dauer Keller, red. Serie: Organizational Learning and Management Studies / Organisatorisk læring og ledelse nr. 2 Serieredaktører: Erik Laursen, Professor, Aalborg Universitet Jørgen Gulddahl Rasmussen, Professor, Aalborg Universitet Steen Hildebrandt, Professor emeritus, Aarhus Universite Pædagogik, læring og filosofi > Etik og moralfilosofi > Etiske og moralske begrundelsesformer moralsk og etisk læring, etisk dannelse, moralsk karakterdannelse Dannelse; Seneste publikationer. Udgivet. Undervisning i etik i skolen

Etisk læring på internasjonal konferanse av Siri Martinsen Utviklingen av alternativer går raskt, holdningsendringene i forskningsmiljøer som bruker dyr går langsommere - det kan man slutte av World Congress for Alternatives & Animal Use in the Life Sciences, arrangert for sjette gang i Japan august 2007 Etisk læring og etisk forskning fri for misbruk av dyr, henger sammen. Det finnes neppe den person som vil påstå at det er et mål i seg selv å drive dyreforsøk - hensikten med både undervisning og forskning er å skaffe seg kunnskap. I dagens. Information om virksomheden Dansk Center for Social, Emotionel og Etisk Læring i Københavns Kommune, af virksomhedsformen enkeltmandsvirksomhed, der arbejder indenfor branchen anden undervisning i.a.n.. Se selskabets regnskaber, ejere og udvikling Frihed som praksisværdi i moralsk og etisk læring. / Wiberg, Merete. Aalborg Universitet : Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, 2007. 239 s Scene 1. Hvordan jobbe med etisk refleksjon og organisasjonsetikk. Scene 2. E-læringsprogrammet Etisk refleksjon fra Samarbeid om etisk kompetanseheving ligger også lett tilgjengelig på KS læring

E-læringskursene er gratis, består av tekst, videoer og quiz, og tar mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre. Noen temaer er konflikthåndtering, etisk refleksjon, taushetsplikten og håndhygiene. Vi har også et eget kurs for personlig assistenter i BPA-ordningen og et om kompetanseutvikling De går der stadig, og det er deres læring og udvikling, det drejer sig om. Etisk set skrives på skift af professor i psykologi Lene Tanggaard, universitetslektor i bioetik Mickey Gjerris, professor mso i antropologi og neurovidenskab Andreas Roepstorff, velfærds-politisk chef i Cepos og medlem af Det Etiske Råd Mia Amalie Holstein og formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14

Etikkarbeidet er et satsingsområde i Utdanningsforbundet fordi etisk bevissthet og høy faglighet er kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning. Lærerprofesjonens etiske plattform er et felles uttrykk for de verdiene og det felles. Lurer du på etikk og hva det innebærer å jobbe på en etisk måte? Lek deg til læring gjennom Etikkboosten! Treningen vil hjelpe deg å treffe gode beslutninger som tåler dagens lys Forhindre identitetstyveri og nettverksinnbrudd fra hackere.Lær hva sosial ingeniørfag er, hvem det er målrettet mot, og hvordan angrep arrangeres Aristotles theory of ethical learning does not, in spite of what interpreters tend to think, depend primarily on punishment and associative habituation. In contradistinction to production, action requires an appropriate positive motivation on the part of the agent, even during internalization of the relevant aims. The core concept for this process, mimesis, ultimately denotes a desire for.

En etisk problemstilling inneholder alltid viktige verdier og/eller prinsipper som er relevante og som kan stå på spill, for eksempel de fire etiske prinsippene. I tillegg kan yrkesetiske retningslinjer, kommunens etiske retningslinjer, pleie- og omsorgstjenestens visjon og kommunens verdier være relevante Digital læring er et forsknings- og innovationsområde, der arbejder med udvikling og implementering af forskellige digitale teknologier til dybere, mere fleksibel og mere effektiv læring. Eksempel er adaptive systemer, hvor sværhedsgraden tilpasses den enkelte elev eller 3D print af matematiske formler I dette læringsobjekt bliver du introduceret til hvad et etisk dilemma er, altså hvad der karakteriserer et etisk dilemma, hvilke faktorer/komponenter det kan indeholde, og du bliver guidet igennem, de hjælpemidler du kan bruge for at løse dit dilemma i sundhedsvæsenet

Etisk refleksjon: Kursets forsid

 1. - Etisk omsorg er omsorg som gis i situasjoner der mennesker ikke er knyttet til hverandre gjennom følelsesmessige bånd, men der det likevel fordres at man viser omsorg. - Profesjonell omsorg handler om at vi som voksne er i stand til å se, bli berørt av og beveget i møte med barn og barns opplevelser
 2. i. udvikle klientens evne til at træffe beslutninger, tage fat på kerneområder og til at udvikle sig mht. at modtage feedback, prioritere og fastsætte tempo for sin læring samt at reflektere over og lære af sine erfaringe
 3. FRIHED SOM PRAKSISVÆRDI i moralsk og etisk læring - Institut for READ. Forord. Denne afhandling har sit afsæt i en opmærksomhed på brugen af frihedsbegrebet i relation. til det pædagogiske område. Opmærksomheden på brugen af begrebet blev i særlig grad. skærpet, da jeg i.
 4. Etisk og utviklingsorientert kunnskap En tolkning av Aristoteles hexeis- og fronesis-begreper på bakgrunn av skolens kunnskapsutfordringer av Arve Mathisen, 2007 Spørsmål og utfordringer knyttet til kunnskap er i større og større grad blitt et sentralt pedagogisk og skolepolitisk tema. Både elevenes læring og lærernes kunnskapsmessig
 5. Uddannelse i digital læring er et 10 ECTS-tilbud til undervisere, der skal i gang med at inddrage it i undervisningen for at understøtte læring og høj faglighed. Uddannelse i digital læring udbydes af eVidenCenter i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og har næste holdstart den 21. januar 2020

Frihed som praksisværdi i moralsk og etisk læring By Merete Wiberg Get PDF (1 MB Etisk refleksjon - 3 filmer fra KS Læring. Eller logg deg på her: Etisk refleksjon. E-læring (KS). «E-læringsprogrammet presenterer en oppdiktet historie fra hjemmesykepleien og sykehjemmet Granly, basert på ulike hendelser og erfaringer vi har samlet fra virkeligheten

Etisk refleksjon Etisk lederskap Lokale etikk-inspirasjonsdager - kick-off Opplæring av etikkveiledere -som leder etisk refleksjon Læring i nettverk - dele erfaringer Noen bør ha mer etikk-kompetanse Knytte sammen etikk og faglige utfordringer; -brukermedvirkning, organisasjonsetikk, tvang, samhandlin Etisk råd for forsvarssektoren. Etisk råd for forsvarsektoren (ERF) er oppnevnt av Forsvarsdepartementet (FD) som et uavhengig råd. Bidra etikkfaglig til organisasjonsutvikling og læring i hele sektoren. Være høringsinstans innen eget fagområde. På eget initiativ,.

E-læring: Individuell plan Informasjonen er beregnet til alle, både til deg som ønsker en plan, eier en plan, er deltagere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen. Nettstedet er også tilrettelagt for fagpersoner som ønsker innsikt i roller og ansvar for å sette igang og drive planarbeidet Filmen er del av e-læringskurset Etisk refleksjon, utviklet spesielt for de kommunale helse- og omsorgstjenestene av prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Den Norske Legeforening, Fagforbundet, YS og FO. Se alle filmene og lenke til KS her Systematisk etisk refleksion er en proces, hvor forskellige værdier, meninger og holdninger kommer til udtryk og medfører læring og udvikling. Den etiske refleksion er en bevidstgørelse, der tydeliggør hvilke værdier og holdninger, der bør præge arbejdet, så etikken og høj faglig kvalitet opretholdes Data omskaber nemlig skolen og dens elever radikalt. Det vilkår kræver, at ledelsen oparbejder ikke bare dataliteracy men også etisk datasans. Foruden etisk datasans præsenterer bogen begrebet responsabilitet, dvs. ledelsens dens evne til at sanse og... Data er blevet en uomgængelig del af skolens hverdag og ledelse Metodikken kan hjelpe organisasjonen til å etablere en plattform for læring som gir varig forankring og eierskap hos ledere og ansatte, og som vil kunne føre til en mer effektiv utvikling av tjenestene. Gjennom det nasjonale utviklingsprosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» tilbys kommunene bistand og hjelp til å heve den etisk

Etisk hacking: Kryptografi- Online kurs, klasser

Læring- og vekstperspektivet (99) Verdibasert ledelse & lærende organisasjoner (97) Etisk ledelse (97) Corporate Governance (94) Prosjektledelse (83) Introduksjon til ledelse (75) Supportperspektivet (72) Balansert målstyring (44) Lærende organisasjoner (44) Organisasjonskultur (36) Arbeidsmiljø (36 Det konkrete og praksisnære undervisningsprogram, klæder virksomhederne på til at tale om etik, arbejde etisk og udvikle etiske produkter og services. Med kompasset vil virksomhederne arbejde med praktiske problemer, øvelser og udfordringer, som træner dem i at manøvrere i den digitale verdens dilemmaer med data, algoritmer og nudging Logg inn Ammegeitkontrollen; Bli medlem i Ammegeitkontrollen; Hjelp. For spørsmål ta kontakt med rådgiver på ditt slakteri eller ring 23 05 98 20 (mandag, onsdag og fredag kl. 10-15).. E-post brukerstotte@animalia.no Om Ammegeitkontrollen. Ammegeitkontrollen gir deg helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakt Lovisenberg Diakonale Sykehus har utviklet et e-læringsprogram om utviklingshemming og oral helse. Den sentrale problemstillingen i dette kurset er hvordan tannhelsesekretæren kan legge forholdene til rette for pasienter med utviklingshemming når de skal ha tannbehandling

KS Læring: HR

Etisk kodeks mod deling af krænkende materiale Udgivet: Oktober 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København læring og trivsel i ungdomsuddannelserne. Derfor er det en sag for skolen - for elever, lærere, ledelse og forældre KS Læring har kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere. Kurset har 11 leksjoner: Leksjon 1 - Lovverk og bakgrunn Leksjon 2 KS-satsningen, Samarbeid om etisk kompetanseheving, har utarbeidet en nettside med verktøy og metoder til bruk i etisk refleksjon. Les mer. NAKU. Nasjonalt kompetansemiljø om Karriereveiledningskompetanse er mangesidig og sammensatt, og det er mange områder en karriereveileder trenger kompetanse innenfor. Kompetansestandardene består av sju kompetanseområder, og gir en oversikt over hva karriereveiledning innebærer og hvilken kompetanse en profesjonell karriereveileder bør ha Læring og trivsel Eksamen og prøver Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander

Magne Kjerulf Hansen

Etisk hacking: Introduksjon til etisk hacking- Online kurs

Etisk refleksion skaber læring og øger kvaliteten. Klinisk Etisk Komite behandler etiske dilemmaer, altså sager, hvor der ikke er en klar løsning. Komiteen behandler historier fra virkeligheden, hvor medarbejdere, patienter eller pårørende er stødt på etiske problemer og dilemmaer for Læring og Filosofi Samtale mellem Edith Mark og Søren Peter Hansen om livsstilssygdomme / 149 Baggrundspapir Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg / 153 Af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Formand for De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet Etisk forsvarlig datahåndtering er en central digital kompetence at træne: Etisk håndtering af data er central for den studerende at kende til og kunne håndtere. Det er vigtigt, da mange jobs nu og i fremtiden indeholder elementer, hvor kompetencer og kendskab til GDPR og etisk datahåndtering er centrale I dette kapitel præsenteres teorien om 'etisk blindhed' (Palazzo, Krings & Hoffrage 2012). Ved etisk blindhed forstås en midlertidig manglende moralsk dømmekraft, hvor personen handler imod sine egne moralske overbevisninger, men efterfølgende selv viser fortrydelse.Selvom teorien primært omhandler beslutningsprocesser i organisationer, så siger den samtidig noget mere generelt om.

E-læring - Aldring og helse E-læring - Helsedirektoratet Lett å bli passiv under koronakrisen: Helt nyinnspilte treningsfilmer for eldre Derfor har Aldring og helse i samarbeid med Sterk og stødig, NTNU og Drammen kommune i ekspressfart spilt inn to treningsfilmer for eldre, som kan brukes av eldre og pårørende hjemme og av helse- og omsorgspersonell på sykehjem højner og nuancerer debatten om etisk handel gennem arrangementer og informationsarbejde målrettet mod virksomheder, organisationer, fagbevægelse og den bredere offentlighed. udveksler erfaringer med tilsvarende initiativer i andre lande og arbejder for, at de danske erfaringer udbredes, så initiativet grundfæstes i en nordisk, europæisk og international sammenhæng etisk refleksjon Mona Pedersen Unnerud Leder av Yrkesetisk råd, YER Sokrates - Platon - Aristoteles. 22.11.2017 2 Den gylne middelvei Last Dyd Last Feighet Mot Dumdristighet Gjerrighet Gavmildhet Sløseri Underdanighet Stolthet Hovmod Etikk i hverdagen «ethos» = læren om mora Tutank er et pedagogisk verktøy som får barn i barnehagene og elevene i skolen ut i aktivitet samtidig som de lærer. For barn som har finmotoriske utfordringer med å skrive tall eller bokstaver gir Tutank en ny måte å jobbe på. Barna trenger ikke å skrive, de må samarbeide for å løse oppgavene. Fysisk aktivitet i undervisningen har positiv effekt for læring og.

Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell - Institutt

Formålet med Master i voksnes læring og kompetenceudvikling er, at du som studerende får en videregående uddannelse, der udvikler og kvalificerer din viden om, hvordan man arbejder med læring og kompetenceudvikling i uddannelser og på arbejdspladser på en bæredygtig måde - så man kan agere helhedsorienteret og på et etisk forsvarligt grundlag i arbejdet med at forstå og løse. Etisk Råd 20-11-17 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 7-12-17 Deltagere: Situeret læring, evidens og dannelse Sune holdt oplæg om situeret læring, evidens og dannelse. Situeret læring Situeret læring er en form for praksislæring eller mesterlæring Etisk bevissthet og høy faglighet er avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning i barnehager og skoler. Lærerprofesjonens faglige skjønn er det som gjør god utdanning mulig. Men skjønnsutøvelsen gir også rom for uheldig praksis, krenkelser og urett, mot barnehagebarn og elever Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid kan: • Forbedre og endre tjenestene «innen i fra» i større grad en kun ved forordning i lov eller forskrift. • Metodikken kan hjelpe organisasjonen til å etablere en plattform for læring som gir varig forankring og eierskap hos ledere og ansatte, og som vil kunn E-læring: Inkludering og deltakelse Hensikten med e-læringskurset, Inkludering og deltakelse er å gi fagpersoner som jobber med personer med utviklingshemming kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse

Analyse af kønsfordeling, konkurser og relationer for Dansk Center for Social, Emotionel og Etisk Læring der er aktiv indenfor Anden undervisning i.a.n. (855900) Tandklinikken som læringsrum. For den studerende er fokus rettet i forhold til læring og kontrol, men også hensynet til patienten spiller en stor rolle. For patienten er tandsundheden i fokus, men også her spiller aspekter som respekt og økonomi en rolle Etikken byr heller ikke på absolutte svar. Tvert imot. Etikk er å stille spørsmål på en slik måte at de moralske utfordringene blir systematisk belyst. Etikk er systematisk refleksjon over hvordan ting bør være, hva som er rett og galt, godt og ondt, rettferdig og urettferdig

Video: Etisk refleksjon gir bedre helse- og omsorgstjenester - K

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer. Helt grunnleggende handler etiske spørsmål om hva som vurderes å være riktig å gjøre (Christoffersen, Ruyter, & Wyller, 2005, s. 84) Etisk Udvalg. Udvalget støtter Lægeforeningens bestyrelse i relation til etiske problemstillinger. Udvalget følger udviklingen på det etiske område, både nationalt og internationalt, og støtter uddannelse i medicinsk etik og menneskerettigheder. Desuden udbreder udvalget viden om etiske problemstillinger blandt foreningens medlemmer Et etisk regnskap påpeker kritiske områder og gir virksomheten bedre muligheter for å ta stilling til om og hvor det må investeres. Et etisk regnskap kan brukes til å evaluere effekt av større endringer. Et etisk regnskap kan brukes som dokumentasjon overfor myndigheter og kunder. Et etisk regnskap bygger på følgende prinsipper

Etisk kodeks mod deling af krænkende materiale er skabt for, at skolen sammen - elever, lærere, skoleledere og forældre - kan forebygge og bekæmpe, at unge deler krænkende billeder og videoer af sig selv og hinanden. Kodekset består af 7 principper, som kan hjælpe til at skabe en god skolekultur, hvor krænkende handlinger ikke vinder indpas Som en statlig eid og finansiert aktør med en stor og viktig samfunnsoppgave, har Bane NOR et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig. Verdiene våre - åpen, respektfull, engasjert og nytenkende - forplikter, både når det gjelder å overholde kravene fra samfunnet rundt oss, men også kravene til oss selv samt våre leverandører og samarbeidspartnere og læring sker i børnefællesskaber, som det pædago-giske personale fastsætter rammerne for. 1 tilpasse praksis, så den tjener det enkelte barn, den unge eller fællesskabet. 2 udvise rummelighed og evne til at reflektere over egne fordomme og holdninger. 3 tilrettelægge det pædagogiske arbejde, så det understøtte Måske spørge en professor i læring om hvorvidt det er muligt at lære etisk adfærd i stedet for en professor i etik. Selvfølgelig kan etisk adfærd læres! Spørgsmålet er om de rette betingelser for læringen kan etableres. Hvem skal lære det? og hvor og hvornår skal det læres? er spørgsmål der måske er relevante at stille Del egne tanker og ideer, og ta aktivt del i andres. Nye tanker gir læring, skaper dynamikk, utfordrer oss og fører oss fremover. Ta sats Ta sats handler om å våge. Vis handlekraft og gjennomfør med stil. Ta sats! Slik møter vi fremtiden offensivt. Etisk rammeverk ( Code of Conduct) Gjensidige skal sikre liv, helse og verdier

Etisk refleksjon - Samarbeid om etisk kompetansehevin

De fem områdene for utforskning og læring er: Meg i kontekst; Muligheter og begrensninger; Valg og tilfeldigheter; Endring og stabilitet; Tilpasning og motstand; Hvert kompetanseområde er beskrevet med to ord. Til sammen har modellen ti ord, som hver for seg representerer mulige områder for utforsking og læring Viden og kompetencer: Bliv stærk på etisk handel og Verdensmålene - og kom på forkant med udviklingen. Indflydelse: Sæt en dagsorden og opnå indflydelse. Partnerskaber: Mød nye samarbejdspartnere og skab resultater gennem fælles løsninger. Synlighed: Bliv set som ansvarlig aktø Hun kom med en klar oppfordring til skole- og barnehageeiere og ledere i barnehage og skole om å skape tid og rom for etisk refleksjon. - Jeg vil gjerne trekke fram et punkt i plattformen, og det er punktet om at vi skal fremme alle barnehagebarn og elevers muligheter for lek, læring og danning

Etisk refleksjon. E-læringsverktøy fra KS. Episode 2 ..

arbejde med forskellige tilgange til læring og klasseledelse i madkundskab arbejde med fagets virksomhedsformer i et naturvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt, humanvidenskabeligt, etisk og æstetisk perspektiv arbejde med fagets betydning i skolen i forhold til værdier og maddannelse samt reflekteret, kritisk stillingtage Habilitering skal bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Kommunen og spesialisthelsetjenesten skal i samarbeid sikre at personer som har behov for habilitering tilbys og ytes slike tjenester kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi samt etisk teori, grunnlagstenkning og etisk veiledning. ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk. Ferdigheter. Studenten ka

E-læringsprogram - etiske valg - K

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal være et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Dette nettstedet er for deg som jobber med karriereveiledning eller har ansvar for karriereveiledningstjenester Karrierekompetanse skal bidra til at den enkelte blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid, også i forandring og overganger. Å bidra til karrierekompetanse er et av målene for utbyttet av karriereveiledningen. Da blir det å jobbe godt med karrierelæring viktig. Denne delen av kvalitetsrammeverket gir innspill og inspirasjon til hvordan legge til rette for karrierelæring. Etisk vurdering BODY WORLDS ulike utstillingsversjoner har turnert verden rundt i 20 år, er vist i 100 byer og er sett av om lag 40 millioner mennesker. Dette er første gang denne utstillingen vises i Norge, og NTNU Vitenskapsmuseet har eksklusiv rett til visning av BODY WORLDS Vital i Norge i 2017 Relasjon til læreplanverket: Overordnet del: 1.1 Menneskeverdet, 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 2.1 Sosial læring og utvikling 2.5 Tverrfaglige temaer: 2.5.1 Folkehelse og livsmestring

Pædagogik, læring og filosofi > Etik og moralfilosofi > Etiske og moralske begrundelsesformer moralsk og etisk læring, etisk dannelse, moralsk karakterdannelse Dannelse; Seneste publikationer. Accepteret/In press. Dannelsesidealer og undervisningskoncepter. Dette krever etisk bevisste ansatte i barnehagen. Utdanningsforbundet har laget en profesjonsetisk plattform som gjelder for alle barnehagelærere. læring og danning. Det blir satt fokus på følgende: Hva er yrkesetikk og hva betyr det å arbeide i barnehagen; Øke bevissthet rundt personalets egne verdier, holdninger En etisk refleksionsmodel. Opsamling. Litteratur. Kapitel 3. Professionsetik for socialrådgivere. Indledning. Professionsetik og internationalt fællesskab. Tiden efter 2. verdenskrig. Den norske indsats. De internationale erklæringer. Professionsetiske spørgsmål og etiske dilemmaer Studenten har ansvar for å skrive regelmessig i dokumentet det som skjer av læring i praksis. Planen skal danne grunnlag for progresjon i læring, studentens egenvurdering, Etisk teori eller etiske prinsipper må presenteres og anvendes i refleksjonen Formålet med Master i voksnes læring og kompetenceudvikling er, at du som studerende får en videregående uddannelse, der udvikler og kvalificerer din viden om, hvordan man arbejder med læring og kompetenceudvikling i uddannelser og på arbejdspladser på en bæredygtig måde - så man kan agere helhedsorienteret og på et etisk forsvarligt grundlag i arbejdet med at forstå og løse problemstillinger, der handler om læring og kompetenceudvikling i egen organisation

Tesla’s New HW3 Self-Driving Computer

etisk forsvarleg åtferd, og må sjåast i samanheng med kommunen sin visjon og verdiar. Å halde ein høg etisk standard krev at vi snakkar jamleg om etikk. Å drøfte etiske problemstillingar gir oss nye perspektiv. opp og nytte situasjonen til læring og forbetring. 3 Lektor Lomsdalen. 2,236 likes · 94 talking about this. Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp.. Etisk handel; Produktsikkerhed; Miljøpolitik; Miljøer til leg og læring; Missio

Deling av brystbeinet

At kultivere læring og udvikling gennem refleksion, opfølgning og fokus på bevidsthed om processen samt planlægning af handling og målsætning. Du kan se den danske oversættelse af kernekompetencerne herunder: A. Fundament 1. Demonstrerer etisk praksis Definition: Forstår og anvender konsekvent coachingetik og standarder for coachin Logg inn i Helsegrissystemet. Hefte: Dyrevelferdsprogrammet for svin - Hva må jeg ha på plass? (pdf) Videoer som viser pålogging til Helsegrissystemet, utfylling av dyrehold og utfylling av besetningsrapport for veterinærer og produsent finner du på denne siden I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort behov for sykepleiere. Du kan få mulighet til å ta deler av studiet i utlandet, for eksempel Europa, Afrika eller Asia 28. oktober lanserte vi Kjøttets tilstand 2020 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon For hovedparten af danske børn og unge er internettet en central del af deres hverdag, herunder til læring, leg og sociale relationer. Når unge fylder 15 år, får de desuden eget NemID og Digital Post. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 omfatter blandt andre et initiativ om digital dannelse, hvor børn og unge skal lære om teknologiforståelse, digital kommunikation.

 • Legimus bibliotek.
 • Trettonbarnsmamman skiljer sig.
 • Blå anemon Taube.
 • Gefle Dagblad Dödsannonser.
 • Celtic Woman The Voice.
 • Molanders stream.
 • Cocktailbar Berlin Charlottenburg.
 • Cosmonova dinosaurier.
 • Невидима зона film.
 • Grosi Sprüche.
 • Kibera, Nairobi.
 • DJ Chrome.
 • Geronimo Stilton alle ganze Folgen.
 • Samsung 24 tum.
 • Tomtemaskinen Del 1.
 • Direktsparande i fonder.
 • IKEA BESTÅ monteringsanvisning.
 • Norrmalmstorgsdramat film.
 • Medlåntagare bolån Länsförsäkringar.
 • Linda Evangelista Instagram.
 • Big Bazar Rotterdam marconiplein.
 • Naturkunskap 1a2 prov.
 • Inomhus minigolf.
 • Uniqlo webshop Sverige.
 • Frånluftsslang.
 • Crêpes Stockholm.
 • Flybus Iceland.
 • Eventinbjudan online.
 • HMS Vargen.
 • Entercard Swedbank faktura.
 • SF1547.
 • Nattkräm Bäst i test 2019.
 • Tätningslist Biltema.
 • Kletterhalle Dietmannsried.
 • Syskonbehandling insemination.
 • Samhällsvetenskapliga analysmodellen.
 • Zundapp CX50.
 • GS a kassa tidrapport.
 • Ierse achternamen.
 • OpenCart.
 • Styrde i Indien maharadjor.